چگونه می توان بصورت امن از سرویس وب ایمیل استفاده نمود؟

  • بدين منظور کافی است از لينک https://sina.tums.ac.ir که حاوی پروتکل https است، استفاده نماييد.
  • نکته 1: بار اولی که از اين لينک استفاده می نماييد، ممکن است با يک پيغام شبيه خطا مواجه شويد. بدين منظور در هر يک از Browser ها طبق دستورالعمل گفته شده عمل نماييد.
  • نکته 2: بهتر است لينک بالا را Bookmark نماييد، تا دسترسی به وب سايت ايميل به سهولت انجام پذيرد.
  • Internet Explorer: Click on Continue to this website (not recommended).
  • IE
  • FireFox Mozilla: Click on I Understand the Risks --> Click on Add Exception --> check Permanently store this exception --> Click on Confirm Security Exception
  • Firefox
  • Google Chrome: click on Proceed anyway
  • Chrome