• 1- نرم افزار Roundcube را از گوگل پلی دانلود نمایید.
  • حال مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید:
  • ios
  • اگر اکانت شما بر روی سروری بجز سینا است..بجای سینا، آنرا قرار دهید
  • بقیه تنطیمات را به صورت پیش فرض رها کنید