درخواست سرویس ایمیل دانشگاه

جهت دریافت کلیه سرویس های دانشگاهی لازم است در سایت دانشگاه(tums.ac.ir) ، منو های سمت راست قسمت خدمات الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک ، فرم مربوط به خود را پر نموده و ثبت نام نمایید.نتیجه از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید

ارائه خدمات الکترونیک