چگونه می توان به گروهی از آدرسها به طور همزمان پیغام فرستاد؟

  • بدين منظور 3 روش وجود دارد:
  • 1) ابتدا به بخش Address Book رفته و سپس آدرسهای مورد نظر را انتخاب نمایید ( با پایین نگهداشتن دکمه کنترل می توانید چندین آدرس را انتخاب نمایید.)
  • سپس با فشردن دکمه Compose mail to بطور اتوماتیک آدرسها در قسمت To قرار خواهند گرفت.
  • SendMassMSG1
  • 2) روی بخش To طبق شکل زير کليک نماييد و سپس آدرسهای مورد نظر را انتخاب کنيد.
  • SendMassMSG2
  • 3) ابتدا روی Personal Addresses کليک نماييد و سپس روي تک تک آدرسهای دلخواه دو بار کليک کنيد تا در قسمت To ظاهر گردد.
  • SendMassMSG3