اتصال Gmail به سرور ایمیل دانشگاه

 • 1- جهت راحتی کار، لطفا اکانت خود در را از اول ایجاد نمایید.
 • 2- در تمامی مراحل ساخت اکانت نام کامل کاربری example@sina.tums.ac.ir را در باکسهای E-mail Address و User Name وارد نمایید.
 • حال مراحل زیر را دقیقا مطابق شکل انجام دهید:
 • gmail
 • gmail
 • gmail
 • gmail
 • با فشردن دکمهAdd Account ایمیلی برای کاربر ارسال می شود که حاوی کد تایید است.
 • gmail
 • gmail
 • کد تایید را وارد می کنیم و Verify را می زنیم.
 • gmail
 • ملاحظه می کنید که حساب کاربری اضافه شده است.
 • در ادامه هنگام ارسال ایمیل می توان آدرس ایمیل دانشگاه را برای ارسال انتخاب نمود.
 • gmail