چگونه می توان یک لیست آدرسهای موجود در سرور دانشگاه را به يک سرور ديگر منتقل نمود؟

  • در سرور ايميل به قسمت Address Book مراجعه نموده و سپس دکمه Export را همانند شکل زير کليک نماييد:
  • export
  • حال فايل بدست آمده را ذخيره کرده و در سرور مقصد import نماييد.