چگونه پيغامهاي دريافتي را به يک email account ديگر forward کنيم؟

  • ابتدا به قسمت Settings مراجعه نمایید. سپس به بخش Filters رفته و علامت (+) که در پايين صفحه در مربع قرمز محصور شده است را کليک نماييد.
  • در بخش Filter name يک نام دلخواه براي اين فيلتر تعريف نماييد.
  • در بخش For incoming mail گزينه all messages را انتخاب نماييد.
  • در بخش execute the following actions گزينه send message copy to را انتخاب نماييد و در جاي خالي مقابلش email مورد نظر را که مقصد forwarding شما است را مشخص نماييد.
  • حتما بررسي کنيد که گزينه Filter disabled چک نشده باشد.
  • بعد دکمه save را فشار دهيد.
  • در نهایت بايستی فیلتر جديد تعريف شده در ستون فیلترها ظاهر شود.
  • نکته 1 : در اينجا جهت سادگي کار فرض مي کنيم که تنها فیلتر موجود، فیلتر forwarding می باشد.
  • ForwardFilter