چگونه امضای شخصی یا همان Signature را بصورت خودکار به انتهای هر پیغام اضافه کنیم؟

  • در قسمت Settings به بخش identities مراجعه نمایید و سپس در بخش identities، ایمیل خود را انتخاب نمایید.
  • در زیر بخش Settings و در باکس Display Name نام خود را وارد نمایید
  • سپس می توانید با انتخاب گزينه HTML Signature از امکانات بیشتری در نحوه نگارش امضای شخصی استفاده نمایید.
  • بعد در بخش Signature امضای مورد نظر را وارد کرده و دکمه Save را بزنید.
  • Signature