چگونه در داخل محتواي پيغام عکس اضافه نماييم؟

  • هنگام نوشتن پيغام جديد، ابتدا عکس مورد نظر را با يکی از گزينه های ممکن ضمیمه نماييد.
  • attachAFile
  • سپس هنگام فشردن دکمه Insert/Edit Image، نام فايل عکس مورد نظر در Image List ظاهر خواهد شد، که در نهایت با کليک بر روی دکمه Insert ، عکس مورد نظر در داخل متن پیغام قرار می گیرد.
  • imageList